PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

www.Moviemento-Training.com en  www.SwiftSkills.org zijn websites van Nikata BV.

Nikata BV kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Nikata BV, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Nikata BV verstrekt.

Nikata BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Je voor- en achternaam

– Je adresgegevens

– Je telefoonnummer

– Je e-mailadres

– Je IP-adres.

 

WAAROM Nikata BV GEGEVENS NODIG HEEFT

Nikata BV verwerkt jouw persoonsgegevens om (telefonisch) contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Nikata BV jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienst-verlening of het verzenden van commerciële informatie.

 

HOE LANG Nikata BV GEGEVENS BEWAART

Nikata BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Nikata BV verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, bijvoorbeeld het bezorgen van bijkomende informatie die afkomstig is van derden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de websites, eigendom van Nikata BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Nikata BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Nikata BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Nikata BV bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar -en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Nikata BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders en/of affiliates informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Nikata BV heeft hier geen invloed op. Nikata BV heeft Google geen toestemming gegeven om via haar verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nikata.be.

Nikata BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Nikata BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Nikata BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Nikata BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Nikata BV op via E-mail: info@nikata.be.

 

www.Moviemento-Training.com en www.SwiftSkills.org zijn websites van Nikata BV.

Nikata BV is als volgt te bereiken: per post: Oudebaan 46 te 9111 Belsele, België. Ondernemingsnummer: BE0 864 079 067.

Via E-mail: info@nikata.be